KPSS 2013'de NELER DEĞİŞTİ

 

Genel Yetenek Testi

2012 KPSS

2013 KPSS

Sözel Bölüm

30

30

Sayısal Bölüm

30

30

Genel Yetenek Toplam

60

60

 

Genel Kültür Testi

2012 KPSS

2013 KPSS

Tarih

 

 

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki Türk Devletleri

3

3

Osmanlı Devleti

6

9

Atatürk İlke ve İnkılapları

21

12

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

0

3

 

30

27

 

Coğrafya

 

 

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

5

7

Türkiye'nin Beşeri Özellikleri

3

3

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

10

8

 

18

18

 

Temel Yurttaşlık Bilgisi

 

 

Hukuka Giriş ve Genel Kamu Hukuku

3

3

Anayasa

3

3

İdare

3

3

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

3

6

 

12

15

 

Genel Kültür Toplam

60

60

 

 

 

Eğitim Bilimleri Testi

2012 KPSS

2013 KPSS

Öğrenme Psikolojisi

30

16

Gelişim Psikolojisi

12

12

Ölçme ve Değerlendirme

18

12

Rehberlik ve Özel Eğitim

18

12

Öğretim İlke ve Yöntemleri

30

16

Program Geliştirme

12

4

Sınıf Yönetimi

-

4

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

-

4

Toplam

120

80