ÜYE OL     GİRİŞ YAP     Online Ziyaretçi: 4
Web Site İçinde

BİLGİSAYAR KURSLARI

JAVA ile Programlama Kursu

Bilgisayar programcılığı kursunun amacı bir işyerinin ihtiyaç duyabileceği özel yazılımları gerçekleştirmektir. Ayrıca resmi dairelerde programcı kadrolarına geçmek için de bu kurslardan faydalanılmaktadır. Bilgisayar programcılığı kursunu tamamlayan kursiyerler yazılım şirketlerinde de yardımcı programcı ve programcı olarak görev alabilmektedirler. Kendi çalıştığınız şirketin ihtiyacı olan özel yazılımları gerçekleştirmek amacı ile de programcılık kurslarından faydalanabiliriniz.

JAVA programlama dili, bankaların pos makinalarından tutunda elektronik eşyaların içerisinde olmakla beraber her alanda yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir. JAVA'yı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği işletim sisteminden bağımsız olarak her ortamda çalışabilmesidir. JAVA ile programcılığa büyük bir adım atacaksınız.

Kurs bitiminde öğrenciler programlardan birinde proje hazırlarlar. Böylelikle öğrenciye program daha kalıcı bir biçimde öğretilmiş olur.

JAVA dersleri farklı alanlar için farklı şekilde eğitim progamına alınmıştır.

Kurs Programı

• Temel Düzey (25 saat)

• İleri Düzey (25 saat)

• Web & J2EE (25 saat)

• Mobile & J2ME (25 saat)Peşin %10 indirimli

Kaynaklar

Kursumuza katılan öğrencilerimize Konu Anlatımlı Ders Kitabı ve MEB Sertifika Sınavı Soru Bankası Kitabı ücretsiz olarak verilmektedir.


Java Temel Eğitimi İçeriği

Java Temel Eğitimi - Çalışma Ortamı - Java Runtime Environment(JRE)

- Java sanal makinesi
- Java yazılım geliştirme araçları - JDK, eclipse, netbeans...

Java Temel Eğitimi - Veri Tipleri, Değişkenler ve operatörler

- int, char, byte, long, double, float
- +, -, *, /, %, ++, --, ==, !=, !, >, <, <=, >=

Java Temel Eğitimi - Kontrol İfadeleri

- if, else, elseif, switch
- For, while, do while
- break, continue

Java Temel Eğitimi - Fonksiyonlar(Methods)

- Main Fonksiyonu ve argümanları
- Fonksiyon yaratma ve çağırma
- fonksiyon ön belirteçleri (Modifiers)
- Pass by Value ve Pass by reference olarak çalışma
- fonksiyon overloading
- Recursif Fonksiyonlar

Java Temel Eğitimi - Diziler(Arrays)

- Dizi nedir?
- Dizi Tanımlamak ve değer atamak
- Dizilerde indis yönetimi

Java Temel Eğitimi - Nesne Tabanlı Programlama (Object Oriented Programming)

- Classlar & Objeler
- Nesne tabanlı programlamaya bakış (Object-Oriented Programming)
- Class Ön belirteçleri (Modifiers)
- fonksiyonlar için, public, private, protected, static, final, abstract ön belirteçleri
- Bir obje kopyası (Instance) ve bir objenin elemanları

Java Temel Eğitimi - Paketler (Packaging)

- paketler
- Classpath
- Java Archive (JAR)
- Deployment

Java Temel Eğitimi - Nesne Tabanlı Dizayn (Object Oriented Design)

- Sanallaştırma(abstraction) ve referans kullanımı
- Miras(Inheritance) nedir?
- Class elemanının reddi miras yapması( Overriding Methods and Variables )
- Çok Biçimlilik(Polymorfizm)
- Abstract class ve kullanımı
- Inner class ve kullanımı
- Interface ve kullanımı
- Dönüştürme (casting)

Java Temel Eğitimi - Yapıcılar ve Yıkıcılar ( Constructors & Destructures )

- Yapıcı(Constructor) ve Yıkıcı(Destructur) Nedir?
- Yapıcı(Constructor) Kullanımı
- this referansının kullanımı
- super referansının kullanımı
- Yapıcıların çalışma incelemesi

Java Temel Eğitimi - Çok Kullanılan Faydalı Class'lar

- String
- Stringbuffer
- System
- Random
- Math

Java İleri Düzey Eğitimi İçeriği

Java İleri Eğitimi - Hata Kontrolü (Exception Handling)

- Exception yakalama ve kullanımı - try catch
- finally bloğu ve kullanımı
- Exception Tanımlama ve kullanma Yöntemleri
- Exception Tanımlama ve Fırlatma
- Hatalar ve Çalışma Zamanı(Runtime) Exception'ları
- Assertion'lar

Java İleri Eğitimi - Okuma/Yazma ( Input/Output ) stream'ler

- Stream nedir?
- Byte - Karakter seçimi
- Byte stream'in karaktere çevrimi
- File Objesi
- Binary Input ve Output
- PrintWriter Class'ını kullanma
- Okuma ve yazma Objeleri
- basit ve Filtrelenmiş Stream'ler

Java İleri Eğitimi - Collections and generics

- Collection'lar ile çalışmak
- Sorting, hashmap, Hashset, Enumerated Types
- Collection Framework'u
- Set, List, Queue, Map
- Collection sıralama ve ayarlama
- Generic'ler ile çalışma
- Comparable, Comparator, Lists, Arrays, ArrayList
- HashMap, HashSet

Java İleri Eğitimi - Grafik Arayüz Programlama

- AWT ve Swing
- Pencere(Window) Gösterme
- Java'da grafik arayüz (GUI) programlama
- Event'leri yakalama kontrol etme
- Component'leri düzenleme
- Component'e Scroll(kayan çubuklar) ekleme
- Component'leri konfigure etme
- Menu'ler
- JfileChooser ile dosya/klasör seçimleri

Java İleri Eğitimi - Swing Olayları(Events) ve Yerleşim Yöneticileri(Layout Managers)

- Java Olay(Event) aktarma modeli
- Action Olayları(Events)
- List Seçim olayları (Selection Events)
- Mouse Olayları(Events)
- Yerleşim Yötecilieri (Layout Managers)
- BorderLayout yöneticisi
- FlowLayout yöneticisi
- GridLayout yöneticisi
- BoxLayout yöneticisi
- Box yöneticisi
- JtabbedPane yöneticisi

Java İleri Eğitimi - Veritabanı(Database) Arabirimi - JDBC

- JDBC Bağlantı Modeli
- veritabanı programlama
- Veritabanına bağlanma
- SQL Sorgu yaratmak ve sorgu sonucunu getirmek
- Veritabanı ekleme ve güncelleme işlemleri
- SQLException ve veritabanı kullanımıda hata kontrolü
- SQLWarning Class'ı ile uyarı kontrolü
- JDBC Data tipleri
- SQL sorgusu çalıştırma
- ResultSetMetaData Class'ı
- PreparedStatement, parametrei Statement(ifade)'ler
- Stored Procedure ve transaction management

Java İleri Eğitimi - Çoklu çalışabilirlik - Threading

- Non-Threaded yazılım
- Threaded yazılım
- Thread yaratma
- Thread'in durumları
- Runnable Thread'ler
- Thread'leri yönetmek
- Çalışan Thread'i kesmek
- Runnable Interface
- ThreadGroups
- Yarış durumu
- Synchronized Fonksiyonlar
- Deadlocks
- Synchronized Block'lar
- Thread Communication — wait()
- Thread Communication — notify()
- Thread-Aware Collections, Executor, Callable

Java İleri Eğitimi - Java Performans ayarları

- Java yeterince hızlı mı?
- Profile kullanımı
- HotSpot sanal makine
- Garbage Collection çalışma mantığı
- Class yaratım performans etkisi
- String, StringBuffer, StringBuilder performans etkisi
- Synchronized performans etkisi
- Inline fonksiyonların performans etkisi
- Collection'ları ayarlamak

Java İleri Eğitimi - Socket'ler ve Network

- Client ve Server modeli
- Port'lar, Adres'ler ve Protocol'lar
- Socket Class'ı
- I/O kullanarak iletişim
- Server'lar
- ServerSocket Class'ı
- Eşzamanlı Server
- URL ve URLConnection Class'larının kullanımı

Java Web & J2EE Eğitimi İçeriği

Java Web & J2EE Eğitimi - Java EE modellemesine giriş
* Kurumsal uygulamanın ihtiyaçlarını tanımlanması ve Java EE teknoloji ile entegrasyonu
* Java EE platform kütüphanesi ve desteklenen servisler (APIs)
* Java EE katmanları ve mimarisinin tanımlanması


Java Web & J2EE Eğitimi - Java EE bileşenleri ve geliştirme adımları
* Bileşen tabanlı gelişim model prensiplerinin tanımlanması
* Asenkron iletişim modellemesi
* Java EE uygulamalarının ayarlarının yapılması

Java Web & J2EE Eğitimi - Web Bileşenleri

* Web bileşenlerinin Java EE uygulamalrındaki rolü
* Http request-response modellemesinin tanımlanması
* Servlet ve JSP bileşenlerinin karşılaştırılması
* Session sınıfının tanımlanması
* Web katman dizaynının tanımlanması

Java Web & J2EE Eğitimi - Servletler

* Servlet API'nin tanımlanması
* Request-response modeli
* Forward ve veri aktarımı
* Session kullanımı

Java Web & J2EE Eğitimi - JSP geliştirme

* JSP sayfasının tanımlanması
* Servletlerden veri alma
* Taglerin kullanımı

Java Web & J2EE Eğitimi - EJB bileşeni

* EJB bileşeninin Java EE uygulamasındaki rolü
* EJB bileşen modellemesi
* EJB bileşenleri ve onun elemanları için kullanılan teknik terimler

Java Web & J2EE Eğitimi - Transaction kuralı uygulaması

* Transaction semantics tanımlanması
* Compare programmatic and declarative transaction scoping
* Transaction için  JTA API'sinin kullanımı

Java Web & J2EE Eğitimi - Mesaj yöntemi ile Java EE uygulaması geliştirme

* JMS teknolojisinin tanımlanması
* Mesaj üreteci oluşturma
* Senkron mesaj alıcısı oluşturma
* Asenkron mesaj alıcısı tanımlama
* Mesaj istemcisi olarak EJB nin kısıtları ve yetenekleri

Java Web & J2EE Eğitimi - Message-Driven Beans geliştirilmesi

* Message-driven beanlerin yaşam döngüsü ve özelliklerinin tanımlanması
* JMS message-driven bean oluşturulması , kullanılması
* JMS message-driven bean için Olay yakalayıcısının oluşturulması ve kullanılması

Java Web & J2EE Eğitimi - Web Servis Modeli

* Web servicelerinin tanımlanması ve Java EE uygulamalarındaki yeri
* Web servislerinin teknik özellikleri
* XML işlemleri için Java API'leri

Java Web & J2EE Eğitimi - Web Servisleri için kullanışlı yöntemler

* Ajax kullanımı
* Hibernate
* Database bağlantıs

J2ME Eğitimi İçeriği

Konu 1 - J2ME Mimarisine giriş

* J2ME Mimarisinin tanımlanması
* Wireless Toolkit, Elipse, EclipseMe kurulumu, senkronizasyonu

Konu 2 - MIDP uygulamalarının oluşturulması, çalıştırılması - Building and Executing MIDP Applications

* MIDP 1.0 - MIDP 2.0 uygulama ortamlarının tanıtılması
* Örnek MIDP uygulamasının yazılması ve derlenmesi.
* Örnet MIDP uygulamasının çalıştırılması

Konu 3 - Yüksek seviye kullanıcı ara yüzü

* MIDP uygulamalarında Kullanıcı arayüzü(UI) tanımlaması
* UI API ye giriş
* UI sınıflarının tanımlanması
* Item sınıfı ve alt bunun sınıfları
* Olay yakalama rutinleri
* Ekranda çeşitli mesaj gösterimleri
* Command sınıfının tanımlanması
* Menu sistemi

Konu 4 - Düşük seviye kullanıcı ara yüzü

* Düşük seviye kullanıcı ara yüzü tanımlanması
* Canvas sınıfına giriş
* Olay yakalama rutinleri

Konu 5 - Yüksek ve Düşük Seviye Kullanıcı ara yüzlerinin ile Düşük seviye birleştirmek

* CustomItem sınıfına giriş
* CustomItem sınıfı için olay yakalama rutinleri
* javax.microedition.lcdui.game paketinin tanımlanması
* Form sınıfının tanımlanması.
* TextBox, Gauge sınıflarının tanımlanması
* Örnek oyuna başlangıç

Konu 6 - Düşük seviye kullanıcı ara yüzü - 2

* Graphics sınıfı
* Image sınıfı
* Sprite - TiledLayer sınıfları
* örnek oyunda Sprite ve TiledLayer sınıflarının kullanımı

Konu 7 - Veri saklama yöntemleri Managing Data on the Device

* RMS paketinin tanımlanması
* RecordStore sınıfının tanımlanması
* RecordStore sınıfı ile veri saklama ve veri alma
* RecordEnumeration interfacenin tanımlanması
* Örnek oyunda oyun kaydedilmesi, tekrar okunması

Konu 8 - Ağ uygulamaları

* Ağ uygulamalarına giriş
* HttpConnection sınıfının tanımlanması
* StreamConnection sınıfının tanımlanması
* Örnek oyun için skor güncellemesi

Konu 9 - Media Kontrolleri

* MMAPI Media API'nin tanımlanması
* Hazırlanan oyuna ses eklenmesi

Konu 10 - Güvenlik

* MIDP Güvenlik modelinin tanımlanması
* Sertifika oluşturma
* MIDlet'in Sertifika ile doğrulama yapılması

Konu 11 - OTA

* MIDP uygulamasının internet üzerinden kurulumu
* MIDP uygulamasının yayınlanması


Öğretmenler

     
Feyyaz DURU
Bilgisayar Öğretmeni
     

Kurs Sonunda Neler Elde Edeceksiniz?

Bilgisayar programcılığı kursunu tamamlayan kursiyerler yazılım şirketlerinde yardımcı programcı ve programcı olarak görev alabilmektedirler. Kendi çalıştığınız şirketin ihtiyacı olan özel yazılımları gerçekleştirmek amacı ile de programcılık kurslarından faydalanabiliriniz. Kurs sonunda isteyenler MEB onaylı sertifika alarak eğitimlerini sertifakalandırabilir.

Seviye Tespit sınavı ile bilgisayar bilgisi tespit edilen öğrenciler 2 haftalık seminere katılarak sertifika alabilir.

Açılacak Gruplar

GRUP KODU AÇILIŞ TARİHİ GÜNLER SAAT KAYIT DURUMU ÖN KAYIT
HENÜZ WEB SAYFASINA GİRİLMEDİ
Telefonla bilgi alın
0312 230 31 40Özel Ders

Uygun gün ve saatlerde istediğiniz kursumuzu özel ders şeklinde alabilirsiniz.


Diğer Kurslarımız
Bilgisayar Kurslarımız

Ders Notları

Dikkat

Kayıt sırasında dikkat edilmesi gerekenler

Tecrübe

 • Eğitiminizi 16 yıldır bu işi yapan bir kurumdan mı almak yoksa yeni açılmış ya da 1-2 senedir bu işi yapan bir kurumdan mı almak istersiniz.

Kursun Ücreti

 • Bir kursa kayıt olurken sadece ücretine göre karar vermeyin. Eğer kaliteli bir eğitim almak istiyorsanız bunun bir maliyeti olduğunu unutmayın.

Kursun Süresi

 • Bazı kurslar eğitimleri belirlenen saatlerin altında vererek birim maliyetten çalarak eğitimleri daha ucuza vermektedir. Bir eğitimi yeterli saatte alamazsanız o eğitimi ya tam öğrenemezsiniz ya da yüzeysel kalır. Proje geliştiremezsiniz. Sınavlarda başarısız olursunuz.

Eğitim içeriği

 • Kursunuz kara düzen bir sıraya göre mi veriliyor. Yoksa daha önceden düzenlenmiş belirli bir plana göre, her hafta, her gün neler yapacağınız, hangi derste neyi öğreneceğinizin belirlendiği bir plana göre mi? Eğitim içeriği belirlenen sürede veriliyor mu? Yoksa sizin uygun olmayan saatlerinize sarkarak, işinizi aksatıyor mu?

Eğitmen CV’leri

 • Eğitiminizi verecek olan eğitmenin CV’sini inceleyin. Üniversiteyi yeni bitirmiş bir öğrenciden mi ders alacaksınız, yoksa yıllardır bu işi yapan, projeler üretmiş, öğretme kabiliyeti olan kişilerden mi?

Projeler

 • Her eğitimin sonunda aldığı kursla ilgili projeler yaptırılmaktadır. Proje yapmadan kursu bitirirseniz uygulamada zorlanacağınızı unutmayın.

Eğitmen Projeleri

 • İlgili eğitimi veren eğitmenin projelerini inceleyin. Ona göre karar verin. Eğitmeniniz daha önceden neler yaptı? Bir proje geliştirmemiş bir eğitmen size proje yaptıramaz!

Eğitim Standartları

 • Eğitimlerde projeksiyon cihazından faydalanır.
 • Dersler slaytlarla desteklenir.
 • İlgili eğitimin ders notları kurs tarafından verilmektedir.
 • Derste işlenen konular yapılan yüzlerce uygulama ile pekiştirilmektedir.
 • Öğrenciye verilen ödevlerle konunun anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmektedir.
 • Eksiklik hissedilen konularda normal derslere ilave telafi dersleri yapılmaktadır.
 • Sertifika sınavlarına yönelik sınav öncesi seminer dersler verilmektedir.

SİTE

Anasayfa

Hakkımızda

Kurslar

İletişim

Forum

Mesaj Kutusu

Yeni Gruplar

KURSLAR

Bilgisayar Kursları

Açıköğretim Kursları

KPSS Kursları

ALES Kursları

DGS Kursları

Yabancı Dil Kursları

ÜYELİK

Üye Ol
Üye Girişi

İLETİŞİM

Adres: İzmir Cd. No: 8 Kızılay / ANKARA (Kroki)

Telefonlar:
0850 840 0 441 / 0545 441 0 441 / 0312 230 31 40 / 0312 424 0 427

E-mail: bilgiankarabasari.com.tr

 

Sayfa 0,16 saniyede yüklendi.başarı akademi | www.mebkurs.com | www.anadoluaof.com | www.hemenogren.com | www.hementest.com | www.onlinekurs.net | www.internettenkurs.com | www.uzaktankurs.com | www.rakipfiyat.com | www.fotografkaresi.com | www.basariakademi.com | www.acikogretim.biz | www.ankaraingilizce.com | www.basariyayinlari.com | www.basaribilisim.com | www.cikmissorular.com | kurucaşile | alterna