ÜYE OL     GİRİŞ YAP     Online Ziyaretçi: 1
Web Site İçinde

BİLGİSAYAR KURSLARI

.NET ile Programlama Kursu

Bilgisayar programcılığı kursunun amacı bir işyerinin ihtiyaç duyabileceği özel yazılımları gerçekleştirmektir. Ayrıca resmi dairelerde programcı kadrolarına geçmek için de bu kurslardan faydalanılmaktadır. Bilgisayar programcılığı kursunu tamamlayan kursiyerler yazılım şirketlerinde de yardımcı programcı ve programcı olarak görev alabilmektedirler. Kendi çalıştığınız şirketin ihtiyacı olan özel yazılımları gerçekleştirmek amacı ile de programcılık kurslarından faydalanabilirsiniz.

Kurs bitiminde öğrenciler programlardan birinde Proje hazırlarlar. Böylelikle öğrenciye program daha kalıcı bir biçimde öğretilmiş olur.

Kurs Programı (80 saat)

.NET Platformunun en çok kullanılan programlama dili olan C#, bu eğitimde her yönüyle ele alınmaktadır. .NET platformunda yazılım geliştirmek için .NET platformunu destekleyen en az bir dili çok iyi kullanmak gerekiyor. .NET için sıfırdan geliştirilmiş olan C# dili .NET platformunda geliştirme yapmak için en uygun dildir. Bu amaçla bu kurs boyunca C# dili sıfırdan ele alınıp ileri düzeye kadar getirilmektedir. Eğitimde, C# dili Microsoft'un çıkarmış olduğu son geliştirme ortamı olan Visual Studio.NET 2008/2010 kullanılarak anlatılmaktadır.

Peşin %10 indirimli

Kaynaklar

Kursumuza katılan öğrencilerimize Programcılık Konu Anlatımlı Ders Kitabı ve MEB Sertifika Sınavı Soru Bankası Kitabı ücretsiz olarak verilmektedir.

Garanti

eğitim garantisi

C# Eğitimlerimizde Eğitim Garantisi bulunmaktadır. C# öğrenemeyen kalmayacak!

Eğitim garantisi ile kursun sonunda C#'i öğrenceğinizi ve proje geliştirebileceğinizi garanti ediyoruz. Aksi durumda kursumuzu ücretsiz olarak tekrar alabilirsiniz.

c# kursu .net kursu

MVC

.net kursu

Kursumuzun sonunda MEB Onaylı Programcılık Sertifikası alabilirsiniz.

meb sertifikası

.NET Platformuna ve C# Diline Giriş

Programlama Dillerinin Tarihi, Temel Programlama Kavramları, C# Diline Giriş, C#'In .NET Platformundaki Konumu, .NET Kavramları : CLR,CTS,JIT, IL Dili Ve .NET Çalışma Modeli, Assembly Kavramı, İsim Alanları (Namespaces), Komut Satırı Derleyicisi Ve Parametreler

İlk C# Programı Ve Merhaba Dünya!, Temel Veri Türleri Ve Bellek Alanları, Değişken Tanımlama, Değer Ve Referans Türleri Ayrımı, Object Sınıfı Ve "Herşey Bir Nesnedir" Paradigması

Tür Dönüşümü , Bilinçli Tür Dönüşümü, Bilinçsiz Tür Dönüşümü, Checked Ve Unchecked Blokları, Referans Ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm, Boxing Ve Unboxing, Tostring() Metodu Ve Convert Sınıfı

Operatörler, Operatör Önceliği , Operatörlerin Gruplandırılması, Bitsel Operatörlerle Alt Seviye Işlemler, Özel Amaçlı Operatörler

Programlama Dili Temelleri, Metotlar

Koşul Ifadeleri, İf Ve Switch Deyimleri

Döngü Yapıları, For Döngüsü, While Ve Do-While Döngüsü, Foreach Döngüsü, Atlama Deyimleri

Diziler, Dizi Tanımlama, Döngülerle Dizi Işlemleri, Çok Boyutlu Diziler, Matris Dizileri Ve Düzensiz Diziler, System.Array Sınıfı, Array Sınıf Ile Temel Dizi Işlemleri

Metotlar Ve Fonksiyonlar, Metot Bildirimi, Metotların Önemli Özellikleri, Diziler Ve Metotlar, Değer Ve Referans Parametreleri, Ref Ve Out Anahtar Sözcükleri, Metotların Aşırı Yüklenmesi Ve Imza Kavramı, Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar, Recursive Metotlar, Main Metodu Ve Çeşitleri

Sınıflara Giriş, Sınıf Bildirimi Ve Nesne Tanımlama, Sınıflara Metot Ekleme, This Anahtar Sözcüğü

Sınıflar, İsim Alanları, IO İşlemleri

Sınıfın Üye Elemanları, Yapıcı Metotlar, Yıkıcı Metotlar, Özellikler, İndeksleyiciler

Statik Üye Elemanları, Statik Metotlar Ve Yapıcı Metotlar, Const Ve Readonly Elemanlar

Yapılar, Yapılar Ve Sınıflar Arasındaki Farklar, Numaralandırmalar, System.Enum Sınıfı

İsim Alanı Nedir?, İsim Alanı Bildirimi, Using Deyimi, Using ile Türlere Takma Ad Takma, İç Içe Geçmiş Isim Alanları, System Isim Alanındaki Önemli Türler

Tarih Ve Zaman Işlemleri (Datetime Ve Datediff), Bitconverter Ve Buffer Sınıfları

Gc Mekanizması Ve Gc Sınıfı

Temel I/O Işlemlerine Giriş

Dosya Ve Klasör Işlemleri, Dosya Yazma Ve Okuma Işlemleri, Binarywriter Ve Binaryreader Sınıfları, Akım(Stream) Kavramı

Console Işlemleri

Nesne Yönelimli Programlama Tekniği

Standart Akımların Yönlendirilmesi

Temel String Işlemleri, Split Ve Join Işlemleri, Yazıların Biçimlendirilmesi, Özel Biçimlendirme Oluşturma

Düzenli Ifadeler (Regex), Nesne Yönelimli Programlama, Diğer Programlama Teknikleri

Nesne Modeli, Sınıf Kütüphanesi Oluşturma, Kalıtım (Inheritance), Erişim Belirleyiciler (Public,Private...), Versiyonlama, Temel Ve Türeyen Sınıflar, İsim Saklama Ve Overriding, Çok Biçimlilik (Polimorfizm), Sanal Metotlar Ve Sınıflar, Özet Ve Sealed Sınıflar, Versiyonlama Teknikleri Overloading Ve Overriding

Arayüzler, Arayüz Tanımlama, Arayüz Ve Sınıflar Arasındaki Fark, Arayüz Türetmesi, Arayüz Referansları

Diğer Konular

İstisnai Durum Yönetimi, İstisnai Durum Sınıfları, Throw,Catch,Try,Finally Blokları, Birden Fazla Catch Blokları, İçiçe Geçmiş Try Blokları, Standart Istisnai Durum Sınıfları, İstisnai Durum Sınıfları Oluşturma

Temsilciler (Delegates), Çoklu Temsilciler, Delegate Ve Multicast Delegate Sınıfları,

Olaylar, Olay Tabanlı Programlama, Add Ve Remove Erişimcileri, .Net Ve Olaylar, C#'Ta Önişlemci Komutları

Genel Türler (Generics), Iterators, Anonim Metotlar (Anonymous Methods), Kısmi Türler (Partial Types)

C# 4.0 Yenilikleri

 • Var tipinde yerel değişkenler
 • Nesnelere ve koleksiyonlara ilk değer ataması
 • İsimsiz Veri Tipleri (Anonymous Types)
 • Genişletme Metotları (Extension Methods)
 • Lambda İfadeleri (Lambda Expressions)
 • Sorgu İfadeleri (Query Expressions)

ADO.NET, LINQ to SQL

 • İlişkisel Veri Tabanı Modeli,
 • Ado.Net Kütüphanesi,
 • Ado.Net Nesne Modeli, Veritabanlarına Erişim,
 • Oledbcommand Ve Oladbdatareader, Bağlantısız Veri Erişimi Ve Dataset Modeli.
 • LINQ to SQL ile, veritabanına erişim , select ,insert,update ,delete işlemleri, Stored Procedure kullanımı, Transaction yönetimi, null değerler ile çalışma
• PROJE: Proje kısmında belirlenen bir proje konusu üzerinde sınıfta öğrenciler kendi başına çalışırlar. Öğretmenler öğrencilere gerekli durumlarda müdahele ederek kurs sonunda bir yazılım projesi bitirmiş olurlar.
TOPLAM 80 saat

 

Öğretmenler

Recek KOZAN
Bilgisayar Öğretmeni
 

Kurs Sonunda Neler Elde Edeceksiniz?

Bilgisayar programcılığı kursunu tamamlayan kursiyerler yazılım şirketlerinde yardımcı programcı ve programcı olarak görev alabilmektedirler. Kendi çalıştığınız şirketin ihtiyacı olan özel yazılımları gerçekleştirmek amacı ile de programcılık kurslarından faydalanabiliriniz. Kurs sonunda isteyenler MEB onaylı sertifika alarak eğitimlerini sertifikalandırabilir.

Seviye Tespit sınavı ile bilgisayar bilgisi tespit edilen öğrenciler 2 haftalık seminere katılarak sertifika alabilir.

Açılacak Gruplar

GRUP KODU AÇILIŞ TARİHİ GÜNLER SAAT KAYIT DURUMU ÖN KAYIT
HENÜZ WEB SAYFASINA GİRİLMEDİ
Telefonla bilgi alın
0312 230 31 40Özel Ders

Uygun gün ve saatlerde istediğiniz kursumuzu özel ders şeklinde alabilirsiniz.


Diğer Kurslarımız
Bilgisayar Kurslarımız

Ders Notları

Dikkat

Kayıt sırasında dikkat edilmesi gerekenler

Tecrübe

 • Eğitiminizi 16 yıldır bu işi yapan bir kurumdan mı almak yoksa yeni açılmış ya da 1-2 senedir bu işi yapan bir kurumdan mı almak istersiniz.

Kursun Ücreti

 • Bir kursa kayıt olurken sadece ücretine göre karar vermeyin. Eğer kaliteli bir eğitim almak istiyorsanız bunun bir maliyeti olduğunu unutmayın.

Kursun Süresi

 • Bazı kurslar eğitimleri belirlenen saatlerin altında vererek birim maliyetten çalarak eğitimleri daha ucuza vermektedir. Bir eğitimi yeterli saatte alamazsanız o eğitimi ya tam öğrenemezsiniz ya da yüzeysel kalır. Proje geliştiremezsiniz. Sınavlarda başarısız olursunuz.

Eğitim içeriği

 • Kursunuz kara düzen bir sıraya göre mi veriliyor. Yoksa daha önceden düzenlenmiş belirli bir plana göre, her hafta, her gün neler yapacağınız, hangi derste neyi öğreneceğinizin belirlendiği bir plana göre mi? Eğitim içeriği belirlenen sürede veriliyor mu? Yoksa sizin uygun olmayan saatlerinize sarkarak, işinizi aksatıyor mu?

Eğitmen CV’leri

 • Eğitiminizi verecek olan eğitmenin CV’sini inceleyin. Üniversiteyi yeni bitirmiş bir öğrenciden mi ders alacaksınız, yoksa yıllardır bu işi yapan, projeler üretmiş, öğretme kabiliyeti olan kişilerden mi?

Projeler

 • Her eğitimin sonunda aldığı kursla ilgili projeler yaptırılmaktadır. Proje yapmadan kursu bitirirseniz uygulamada zorlanacağınızı unutmayın.

Eğitmen Projeleri

 • İlgili eğitimi veren eğitmenin projelerini inceleyin. Ona göre karar verin. Eğitmeniniz daha önceden neler yaptı? Bir proje geliştirmemiş bir eğitmen size proje yaptıramaz!

Eğitim Standartları

 • Eğitimlerde projeksiyon cihazından faydalanır.
 • Dersler slaytlarla desteklenir.
 • İlgili eğitimin ders notları kurs tarafından verilmektedir.
 • Derste işlenen konular yapılan yüzlerce uygulama ile pekiştirilmektedir.
 • Öğrenciye verilen ödevlerle konunun anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmektedir.
 • Eksiklik hissedilen konularda normal derslere ilave telafi dersleri yapılmaktadır.
 • Sertifika sınavlarına yönelik sınav öncesi seminer dersler verilmektedir.

SİTE

Anasayfa

Hakkımızda

Kurslar

İletişim

Forum

Mesaj Kutusu

Yeni Gruplar

KURSLAR

Bilgisayar Kursları

Açıköğretim Kursları

KPSS Kursları

ALES Kursları

DGS Kursları

Yabancı Dil Kursları

ÜYELİK

Üye Ol
Üye Girişi

İLETİŞİM

Adres: İzmir Cd. No: 8 Kızılay / ANKARA (Kroki)

Telefonlar:
0850 840 0 441 / 0545 441 0 441 / 0312 230 31 40 / 0312 424 0 427

E-mail: bilgiankarabasari.com.tr

 

Sayfa 0,16 saniyede yüklendi.başarı akademi | www.mebkurs.com | www.anadoluaof.com | www.hemenogren.com | www.hementest.com | www.onlinekurs.net | www.internettenkurs.com | www.uzaktankurs.com | www.rakipfiyat.com | www.fotografkaresi.com | www.basariakademi.com | www.acikogretim.biz | www.ankaraingilizce.com | www.basariyayinlari.com | www.basaribilisim.com | www.cikmissorular.com | kurucaşile | alterna